בואו נדבר

הצטרפו אלינו לפייסבוק

מפת האתר

ייעוץ ארגוני עסקי

החשיבות להעצמת הפעילות העסקית ברובד הלוקאלי-קהילתי התחדדה בחודשים האחרונים מאז פרץ לעולמנו משבר הקורונה. הפעילות היזמית העשירה והאותנטית שנצפתה בחודשים אלה הדגישה ביתר שאת את הפוטנציאל היזמי והעסקי הטמון בקהילות, אשר מבקש לפרוץ דרכים חדשות ונוספות.

לשם יצירת סביבה עסקית ומקצועית תומכת, חברנו, שלשה יועצים ארגוניים עסקיים עתירי ניסיון, והקמנו  את "אופקים לעסקים", אשר מהווה מרכז ייעוץ והדרכה מקצועית לבניית קהילות עסקיות לוקליות. אנו מתמחים בפיתוח מנהיגות עסקית המבוססת למידה ותהליכי התפתחות, ייעוץ ארגוני ואישי לפיתוח עסקי ליזמים וליזמיות. המרכז מעניק שירות מקצועי ארוך טווח במסגרת קהילות עסקיות במרחבים לוקאליים.

לעסקים הקטנים חשיבות מכרעת למשק ולכלכלה ברמה הלאומית ובוודאי השפעתם ניכרת ברמה הלוקאלית–קהילתית. העסקים הקטנים מייצרים את רוב התוצר במגזר העסקי, תורמים לתעסוקה ומסייעים משמעותית לצמיחת המשק. על מנת לממש את היכולות הכלכליות והחברתיות הטמונות ברובד הלוקאלי-קהילתי חשוב לאתר את פוטנציאל היזמות והצמיחה בקהילות ולהעניק להם כלים להקמת עסקים חדשים, כמו גם לסייע לעסקים הקיימים לשפר את הפריון, היעילות ואת כושר התחרות שלהם.

השגת מטרות אלה לאורך זמן, לאור החזון שלנו,  תתאפשר באמצעות יצירה של שיתופי פעולה ברמה הלוקאלית בין גופים מוסדיים (כגון: רשות מקומית, מרכזים קהילתיים וכו') לבין בעלי עניין, יזמים ועסקים קיימים בקהילה. גיבוש סביבה עסקית לוקאלית מעין זו יוביל יצירת מרחב רב מקצועי שיעניק תמיכה וליווי לאורך זמן, לרבות כלים שירותים כמעטפת מקצועית כוללת.